EMDR staat voor “Eye Movement Des ensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve psychotherapeutische behandelmethode. 

Wat is EMDR?

Vertaald betekent EMDR: “door oogbeweging de emoties van een ingrijpende gebeurtenis(sen) ontladen en de betekenis opnieuw verwerken“. 

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt binnen de psychiatrie traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke (stress) reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op situaties tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen. 

Een trauma kan zich op elk moment, in elke fase van het leven voordoen. Gebeurtenissen in de levensfase van 0 – 4 jaar (0 – 7 jaar) hebben een andere impact. In deze fase kunnen al relatief onschuldige (opstapeling van) gebeurtenissen voor het kind traumatisch zijn. De conclusies die het kind vervolgens trekt, vormen overtuigingen waar chronische stress uit kan ontstaan. In de loop van de tijd ontstaan hier naast de mentaal – emotionele effecten ook negatieve lichamelijke effecten. De EMDR aanpak voor volwassenen is anders dan voor kinderen (jeugd). In mijn praktijk wordt EMDR alleen aan volwassenen aangeboden.

Behandelmethode:

Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast binnen onderzoek sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met snelle beurtelings links en rechts stimulatie via visuele-, auditieve – en kinesthetische stimulatie. Zo wordt de informatieverwerking in het gestimuleerd waarmee de gestagneerde verwerking alsnog kan plaatsvinden. In mijn praktijk werk ik met volwassenen vanaf 18 jaar met EMDR. Zijn er trauma’s bij kinderen onder de 18 jaar dan kan ik wel energetische therapie inzetten en combineren met bio fysica – kwantumgeneeskunde , waar op dieper zielsniveau geanalyseerd en behandel kan worden d.m.v. je informatieveld.

Een kleine greep uit de klachten die met EMDR al succesvol zijn behandeld:

✅Nare ervaringen uit het verleden (innerlijk kind)

✅Traumatische ervaringen

✅Ongedefinieerde angstklachten

✅Ongedefinieerde gevoelens

✅Paardrij angst

✅Auto rijangst

✅Prik angst

✅Nachtmerries

✅Angst na operatie/ revalidatie/ ongeval

✅ Angstgerelateerde gevoelens

✅ Zelfbeeld klachten (innerlijk kind)

✅ Zelfvertrouwen klachten (innerlijk kind)

✅ Paniekaanvallen

✅ Allerlei angsten en fobieën

✅Depressieve klachten

Belangrijk in de therapie is om samen te kijken waar de klachten ontstaan zijn of wat de gebeurtenis of gevoelens Nu met je doen. Samen met de therapeut wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak. Ook als er geen duidelijke oorzaak is maar wel de klachten, dan kan EMDR succesvol toegepast worden en wordt er samen met de therapeut een behandelplan opgesteld.

Door de klacht vanuit meerdere mogelijkheden te benaderen is de kans op het verminderen van de klachten groot.

Hoe werkt EMDR?

Dat EMDR werkt bij nare herinneringen, bij nare gevoelens of trauma’s lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels meer dan 23 gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma verwerking. 

Kort geschetst houdt de geprotocolleerde behandeling het volgende in:

De therapeut zal vragen de nare herinnering(en) te beschrijven (vertellen) waarbij mogelijke bijbehorende beelden, gedachten of gevoelens, die met de hulpvraag betrekking hebben besproken worden. Deze informatie is nodig om de juiste EMDR methodiek toe te passen.

Gevraagd zal worden om de ervaringen vanuit het “Hier en Nu” te belichten en te bespreken of / en welke emotionele gevoelens deze ervaringen nog hebben. Als toeschouwer vanuit het NU kijk je terug met hoe het in je brein Nu ligt opgeslagen. Na alles goed in kaart te hebben gebracht zal er met het verwerkingsproces gestart gaan worden. 

Dit informatie verwerkingssysteem in het brein wordt gestimuleerd door met de ogen de vingers van de therapeut te volgen of door bilaterale audio stimulatie (toon-klikjes via de koptelefoon). Soms zal de therapeut op de knieën of handen zachte tikjes geven. Uiteraard enkel en alleen met toestemming. Na het behandelplan besproken te hebben zal de therapeut uitleg geven hoe hij of zij werkt en geeft altijd een korte uitleg of de werking van het brein en EMDR.

De EMDR procedure:

De EMDR procedure brengt doorgaans een afwisseling van gedachten, beelden en gevoelens op gang waarbij deze ook gepaard kunnen gaan met lichamelijke reacties en sensaties. De cliënt wordt na elke bilaterale set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering van dat moment, waarna er een nieuwe set bilaterale stimulatie volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. 

Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame therapeut in een veilige omgeving.

Voor de EMDR therapie zal doorgaans 80-90 minuten tijd worden gereserveerd per sessie. Daar ieder brein een eigen verwerkingsmechanisme heeft kan de therapeut onmogelijk vooraf bepalen hoelang een sessie duurt en hoeveel er nodig zijn. Gemiddeld zal een sessie ongeveer één uur duren en heeft men twee tot zes sessies nodig bij enkelvoudige problematiek.

Het is noodzakelijk dat de therapeut minimaal vier afspraken boekt en dat je als cliënt altijd naar een vervolgafspraak komt ook al is er geen emotionele reactie meer. De therapeut dient altijd een sessie volledig te behandelen, mag de sessie niet afbreken door tijdgebrek of anders en dient de sessie positief afgerond te worden. Dit wordt bereikt door het juist toepassen van het EMDR protocol.

Let Op:Vanaf 23 augustus 2022 worden er weer nieuwe clienten voor EMDR aangenomen tot die tijd is er een opname stop tot deze dienstverlening i.v.m. zomerstop!

Folder samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

aanvullende informatie over EMDR >