Silvia de Ruiter Energetisch TimeWaver Therapeut“Het meer bewust worden van mijn eigen gevoel, mezelf serieus nemen door zelf liefde en reflectie ontstaat er groei en doorbrak er een vicieuze cirkel. Door met bewustwording aan de slag te gaan  (b.v. Ego probleem, gebrek aan eigenliefde, gebrek aan grenzen etc.) en vanuit zelf liefde te verbinden met de kracht en vertrouwen van het innerlijke Zelf is mijn ervaring dat dit tot positieve resultaten kan leiden. Het lukt mij beter om meer in het moment mijn gevoel te herkennen en te reageren.” (Silvia 45 jr.)

Mijn visie: Fundament bieden om stevig verbonden te zijn met de aarde om te kunnen voelen en waarnemen op holistische wijze. In balans, vitaal en beter welbevinden door je eigen frequentie te verhogen, inzichten verkrijgen, bewustwording en jezelf helend vermogen te activeren en/of versterken en krachtig gezond je levenspad te kunnen volgen.

Als Natuurgeneeskundig CAM Therapeut met discipline Energetische therapie – magnetiseurTimeWaver Pro+ te Hoogeveen wordt er gewerkt met universele levensenergie en verkrijg de informatie vanuit de buitenzintuiglijke waarneming. Ieder mens is intuïtief, niet ieder mens is daarentegen paranormaal begaafd. Het is een aangeboren talent wat verdiept wordt door levenslessen, scholing, empathie en ervaring. Van jongs af aan stond ik ‘open’ in het leven, door mijn gaven voelde ik vaak de emoties, stress en pijn van de mensen rondom mij. Het duurde voor mij 28 jaar, voordat ik deze gaven kon omzetten naar het geven van healingen. Ik ben mijn carrière gestart als levensmiddelen technoloog en 18 jaar werkzaam geweest op de kwaliteitsafdeling met diverse disciplines. Door vallen en opstaan ben ik de wereld in gegaan en heeft dit mij mijn levenslessen mee gegeven.

Via het heldervoelen, helderweten en helderruiken, krijg ik informatie over de gezondheidstoestand. Door een goede interpretatie – intuïtie van mij als therapeut kan ik het toepassen in de behandeling en het zelf genezend vermogen van lichaam en geest bevorderen. Dit is vaak het begin van het herstel. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het therapeutisch gesprek, om de energetische – magnetiserende behandeling te ondersteunen en het inzicht in het eigen (ziekte)proces te bevorderen. Ik ga professioneel, discreet en terughoudend met de informatie om.

Gezien mijn analytische en spirituele achtergrond is de behoefte meer en meer ontstaan om te kunnen duiden wat er dieper in ons ligt. Ons bewustzijn met meerdere lagen waarin ik ben gaan verdiepen vanuit de kwantum geneeskunde en inmiddels deze aan de praktijk als dienstverlening heb toegevoegd. Het zou zo maar kunnen dat controversieel werk meer geaccepteerd mag en kan worden in de reguliere zorg. Holistisch werken ten top!

Erkend natuurgeneeskundig Energetisch CAM therapeut:

 • CAM Therapeut met discipline Energetische Therapie SHO geaccrediteerd 2016
 • Psychosociale Basis Kennis HBO – CPION/SNRO geaccrediteerd 2016
 • Kwantumgeneeskunde – Het Verbond – ziekte als kans tot genezing 2016 
 • Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut 4-jarig HBO 2014
 • Medische Basis Kennis HBO – CPION/SNRO geaccrediteerd 2014
 • Dorn werveltherapie – Breuss massage – SNRO geaccrediteerd 2015
 • Sportverzorging en massage MBO+ 2018
 • Medical Taping Concept (MTC) MBO+ 2018
 • Voedingskunde HBO 2016
 • EMDR practioner – BiVT – 2021
 • TimeWaver Academy kwantum frequentie en bewustzijn 2021
 • Spagyriek – 2023

Na het behalen van mijn HBO opleiding als Natuurgeneeskundig Energetisch therapeut (van oudsher bekend als magnetiseur) heb ik mij aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. Daarnaast voldoe ik aan de nieuwste Plato (CPION/SNRO) eisen met afgeronde medische basis en psychosociale basis kennis. Er is erkenning van deze therapievormen door een meerderheid van zorgverzekeraars vanuit het aanvullende zorgpakket. VBAG; de beroepsorganisatie adviseert om vooraf te informeren bij de zorgverzekeraar of u voor consultvergoeding in aanmerking komt en op wat voor voorwaarden. Vergoeding zorgverzekeraars 2023. Sinds januari 2016 vallen we onder inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en worden beoordeeld door de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Ik ben ingeschreven bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hiermee conformeer ik mij aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van de TCZ en de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). In de voetnoot kunt u de privacy – cookies (AVG wet) terug vinden.

Naast de praktijk hecht ik waarde aan bij- nascholingen voor persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling voor mezelf en omgeving.

Nieuwe levens

De geboortes van mijn zonen hebben niet alleen nieuwe levens gebracht. Ze hebben mij ook een andere wereld geschonken met energieën en dimensies, waar ik mij voorheen niet bewust van was. Hierdoor kwam ik tot de keus om vanuit mijn innerlijke gevoel en intelligentie te gaan werken met mijn handen en intuïtie als instrument. De hoog sensitiviteit van mezelf en mijn kinderen krijgen steeds meer verheldering en verdieping in de aspecten waar we tegen aan lopen rondom de maatschappij en Eigen Wijsheid. 

Ook de TimeWaver is wat voor mij nieuw leven brengt. Het aardse en spirituele met elkaar verbinden door de dimensies van het veld van energie. De oorzaak en effect inzichtelijk maken om deze daarna in balans te kunnen brengen door frequenties en intenties hierop in te zetten. Het heeft mijn leven volledig verrijkt en verwonderd op zoveel gebieden (mede door Nikola Tesla, Buckhard Heim, Markus Schmieke kennis & technologie)

Als je de geheimen van het universum wil vinden,
denk dan in termen van
energie, frequentie en vibratie.       
~ Nicola Tesla ~

Voor contact klik op link: Contactformulier