Individueel tot heelheid van informatie naar optimalisatie

Elke gedachte is een informatie; elke informatie laat een spoor in het informatieveld achter. Elk spoor is een inprent met consequenties die vroeg of laat zichtbaar worden. Met de TimeWaver informatieveld technologie kunnen we de informatie inprenten uit het verleden en heden zichtbaar maken en er een positieve sturing aan geven.

Timewaver

Ben je benieuwd om op diepere laag te onderzoeken en behandelen vanuit de materie wat op bewustzijn niveau speelt en jouw optimalisatie lijst in resonantie kan balanceren. Een bewustzijn als sleutel tussen lichaam en geest. De TimeWaver Pro+ Informatieveld technologie beschouwt bewustzijn en informatie als fundamentele componenten voor diagnose en therapie, omdat volgens ons begrip, gedeeltelijk liggende psychische en somatische samenhang alleen op deze manier kunnen worden geanalyseerd/ gedetecteerd en behandeld. De TimeWaver is de ‘Rolls Royce’ onder de Bio resonantie technologie doordat deze op ieder persoon uniek energieveld/bewustzijn en kwantumveld wordt afgestemd. Jouw unieke “autosleutel met afstandsbediening” om je eigen frequenties in informatieveld juist te doen resoneren en jou koers bewust te kunnen volgen.

WAT DOET DE TIMEWAVER Pro?

De Timewaver Pro analyseert en optimaliseert het informatieveld en verwijst diepere niveaus van een individu die elkaar direct en indirect beïnvloeden en zo ons bio-energetisch veld en ons welzijn positief stimuleren. Met deze technologie kunnen diepere lagen op lichamelijke, psychische en emotionele blokkades worden opgespoord door analyse en daarop worden behandeld. Het doel is om onbalans in het informatieveld te harmoniseren/optimaliseren om te komen tot holistische gezondheid, bewustwording en herstel.

De meeste mensen zijn immers ziek omdat ziekte voor hen de meest zinvolle toestand is. Daarnaast zijn er in het informatieveld littekens van wat er is gebeurd, gedacht, gesproken en gedaan. Die dienen concreet benoemd, en op die manier geactiveerd te worden. Als dat gebeurt, zijn we in staat door middel van bewuste én onbewuste processen kwesties op te lossen. Dat parallel ook ons onderbewustzijn in ons werkt, is reëel; het is slechts het topje van de ijsberg dat echt bewust wordt. Want van hoeveel dat in ons gebeurt zijn we ons echt bewust? Bewustzijn is in die zin een overschat begrip. De mens is feitelijk ten diepste onbewust qua geest en dáár worden de dingen besloten. Precies in dat gebied werkt een goede TimeWaver therapeut.

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Hieronder vindt je enkele symptomen en aandoeningen met de Timewaver Pro met o.a. modules:

 

 • Orgaan coherentie  
  • ✅Toxines (o.a. metalen, gisten/schimmels, darmklachten)
  • ✅Allergieën (o.a. hooikoorts, luchtwegen, voeding)
  • ✅Lyme
  • ✅Virussen (o.a. Covid)
  • ✅Hormonen
  • ✅Darm- spijsvertering klachten
  • ✅Huid (o.a. eczeem, psoriasis)
  • ✅Homeopathie
  • ✅Bach bloesem remedies 
  • ✅Edelstenen (Gemstones)
  • ✅psyché mentaal – emotioneel – spiritueel – psychosomatisch (angsten, emotionele onbalans, slaapstoornis, vermoeidheid, lusteloosheid, stress, conflicten etc.)
  • ✅SOLK (somatische onverklaarbare lichamelijke klachten) Auto-immuunziekten, Reuma, Fybromyalgie, Artrose, Ziekte van Crohn, Lekkende darm syndroom, chronische vermoeidheidssyndroom (CVS), etc.) 
 • Coaching Wheel
  • ✅Signaleren van mentale blokkades, beperkende overtuigingen, onbewuste geloof systemen en disbalans. (mentale blokkades kan je met een paar analyses achterhalen!)
   ✅Snel tot verdieping komen waar je anders met een gesprek niet achter komt of pas na oneindig veel gesprekken, kan je nu sneller met de kern aan de slag.
   ✅Je kan dan symptomen gaan bestrijden maar zolang jij de onderliggende oorzaak niet aanpakt, is het vaak dweilen met de kraan open..
   ✅Je kan met de volgende levensgebieden aan de slag: Familie relaties, Persoonlijke relaties, Eigenwaarde, Emotioneel evenwicht, Sociale relaties, Spiritualiteit, Doelen, Financieel, Spiritueel.
 • Meridianen (psycho-Kinesiologie)
 • Energie punten
 • Aura
 • GenoWave (familie opstellingen)

Inmiddels in mijn praktijk ook al enkele ervaringen mogen opdoen met huisreinigingen/ gebouwen en planten. In juni 2022 gestart met een pioniers groep Spirituelle Agragroup. Een groep Duitstalige collega’s waarin we elkaar helpen en van elkaar leren om de bodem, planten en dieren te analyseren/ behandelen volgens het informatieveld technologie. Het is een verrijking om naast mensen ook met de natuur, gebouwen en bedrijfsvoering bezig te mogen zijn. Niet meer kunnen uitstellen en de keuzes worden steeds meer passend gemaakt om beter welbevinden te ervaren.

Omdat de verbanden van onevenwichtigheden vaak op niet voor de hand liggende gebieden liggen, zoals partnerschap, beroep, omgevingsstress of leefomgeving, wordt TimeWaver geleverd met een groot aantal verschillende databases voor veel belangrijke levensgebieden. Als therapeut help ik je bij het vinden van de juiste focus om te komen tot harmoniseren frequenties en inzichten.

Neem contact op!

Denk je dat energetische therapie d.m.v. biofysica – informatieveld geneeskunde (bio-resonantie) voor jou ook een goede oplossing is, of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch 06-50611009 of het contactformulier op de website.

 

 

 

 

*Information Field-technologie is een gepatenteerde technologie van TimeWaver. Het is gebaseerd op de theorie dat het informatieveld het niet-materiële gebied is waardoor geest en materie communiceren. Het weerspiegelt wat wij beschouwen als de spirituele betekenis van levensgebeurtenissen. Het bestaan ​​van een dergelijk veld wordt besproken in de wetenschappelijke literatuur. TimeWaver Pro is niet bedoeld om een ​​ziekte of medische aandoening te diagnosticeren, behandelen, genezen, verlichten of voorkomen en is geen vervanging voor passende medische zorg.

De inhoud van de TimeWaver-modules zijn gebaseerd op de praktijkervaring van de experts die ze hebben gemaakt. Ze zijn niet bevestigd door onafhankelijke studies. TimeWaver-modules zijn niet bedoeld om een ​​ziekte of medische aandoening te diagnosticeren, behandelen, genezen, verlichten of voorkomen en zijn geen vervanging voor passende medische zorg.

De mogelijkheden om het met wetenschap aan te tonen zijn toegenomen (o.a. Burkhard Heim, Marcus Schmieke, Niels Bohr, Erwin Schödinger, Werner Heisenberg, Robert G. Jahn, Roger Nelson, Brenda Dunne, etc.). Zie link voor meer wetenschappelijk onderzoek: Exisitnal Consiouss Research InstituteTimeWaver Berlijn

Het informatieveld – TimeWaver International

Disclaimer: Wetenschap en conventionele geneeskunde erkennen het bestaan van informatievelden hun (medisch) belang en hun toepassingen niet vanwege een gebrek aan wetenschappelijk bewijs in de zin van conventionele geneeskunde. Er kan hieraan geen rechten worden verleend.

Opmerking: De analyse en harmonisatie in het informatieveld is niet bedoeld om een ​​ziekte of medische aandoening te genezen, behandelen, verlichten, diagnosticeren of voorkomen. Het is bedoeld om de professionele gebruiker de mogelijkheid te geven om in een holistische context nuttige informatie te halen uit bevindingen uit het Informatieveld. Elke professionele gebruiker moet op basis van zijn eigen ervaring evalueren of de toepassing nuttig is in zijn praktijk. De termen die in de databases en modules worden gebruikt, zijn geen uitspraken over de effecten ervan. Informatie uit het TimeWaver-systeem moet altijd kritisch worden bevraagd en zo nodig geverifieerd met verdere procedures. Het TimeWaver-systeem moet altijd worden gebruikt binnen het kader van de beroepspraktijk, licentie of certificering van de gebruiker en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en de door het bedrijf verstrekte handleiding. 1 TimeWaver is een geregistreerd handelsmerk van Marcus Schmieke.