Elk consult persoonlijk en uniek!

Energetische behandeling als werkwijze resonantie analyse, informatieveld (kwantumfysica) en magnetiseren:

Bespreek uw klachten altijd met uw huisarts en/of specialist.

Voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met uw huisarts en/of specialist veranderen of geheel achterwege laten. Medicijnen zijn soms gewoon nodig!

Het is wel van belang dat u uw huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een Natuurgeneeskundig Energetisch therapeut. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, altijd contact opnemen met uw huisarts en/of specialist.  Uiteraard kunt u mij altijd bellen. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor uw leven, lichaam c.q. gezondheid!

Tijdens de behandeling, blijf u als cliënt in uw kleding en waar nodig kan het prettig  zijn uw schoenen uit te doen.

Deze complementaire/alternatieve geneeswijze is een holistische manier van behandelen d.m.v.

  • Analyse bio energetisch informatieveld Timewaver Pro+ * (o.a. orgaan coherentie, suppletie, allergieën, schimmels, bacteriën, virussen, mentaal gesteldheid, etc)
  • Magnetiseren
  • Massage gecombineerd met Energetisch en frequentie therapie microcurrent Healy (IMF)
  • Dorn (zachte werveltherapie)

Dit alles wordt kan worden ingezet en ondersteunt met therapeutische gespreksvoering. * De kwantumfysica heeft aangetoond dat onze ervaringen in de fysieke wereld diep verbonden zijn met de innerlijke werking van onze geest.

Als therapeut stel ik mezelf en de biofysica (kwantum energieveld) apparatuur af op het unieke lichamelijke, emotionele en geestelijke energieveld van de cliënt. Mocht u opzoek zijn naar contacten met geesten, wil ik u verwijzen naar  een medium of een paragnost. 

Als cliënt kun u de werking van energie voelen door bijvoorbeeld warmte, koude, trillingen,  moeheid, borrelende buik, oprispingen enzovoort. Na de eerste behandeling kunnen de klacht verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang doorwerken terwijl je er niets van merkt en het dagelijks leven al lang hebt opgepakt.

Na een behandeling kunt u zich misschien moe voelen en/of klachten kunnen tijdelijk verergeren. Ook kunt u lichamelijke reacties krijgen in de vorm van verandering in de slijmproductie, ontlasting, urine etc. of het uit zich in boeren of gapen. Het kan tevens voorkomen dat u emotioneler wordt. Daarentegen kunt u ook het gevoel hebben de hele wereld aan te kunnen! Ieder mens is uniek en zo ook de reacties. Tijdens het behandelen kan het voorkomen dat ik als therapeut oprispingen krijg en ga boeren. Dit komt nadat ik overtollige energie kan ontladen.

Voor iedere cliënt wordt er een behandelovereenkomst afgesloten om te voldoen aan de gestelde wetten o.a. Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), Wet kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en AVG (privacy persoonsgegevens).

Het aantal behandelingen is heel verschillend aangezien we als mens allemaal uniek zijn. Het consult duurt gemiddeld 45 minuten. Over het algemeen zijn meer behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten. Na ongeveer 3-5 consulten overleggen we samen of voortzetting wenselijk is. Menigeen is na 3 consulten tevreden de deur uit….

Symptomen:

  • Chronische en niet chronisch
  • Fysiek – Lichamelijk
  • Geestelijk – Mentaal
  • Emotioneel

De hulpvraag van cliënten is heel divers en bestaat niet alleen uit klachten op lichamelijk maar ook op psychisch en psychosociaal gebied.

Zowel baby’s, kinderen als volwassenen bezoeken mijn praktijk met allerhande fysieke en emotionele (vaak niet te diagnosticeren en/of uitbehandelde) klachten:

o.a. pijn, hoofdpijn, migraine, verlaagd immuunsysteem, whiplash, slijmbeurs ontstekingen, vermoeidheid, stress, slaapstoornissen, hyperactiviteit, been lengte verschil, schouder- nekklachten, rugklachten, onrust, concentratieproblemen, huiduitslag, hyperventilatie, astma, longklachten, slecht helende wonden, long klachten, ondersteuning tijdens of na chemo, reuma, oedeem, Lyme, SOLK (somatische onverklaarbare lichamelijke klachten), burn-out, emotionele disbalans, allergieën, toxines, bacteriën, schimmels etc. 

Contact opnemen met Silvia de Ruiter

Vergoeding aanvullende zorg is bij vele zorgverzekeraar van toepassing, check zelf uw polis. (heeft GEEN invloed op uw eigen risico)