Samen de handen uit de mouwen voor onderzoek, voorlichting en cliëntenparticipatie.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zes van de zeven cliënten vinden dat zij baat hebben bij deze therapie. Veel cliënten ervaren na behandeling een duidelijke verbetering van kwaliteit van leven.

Stichting Energetische Therapie (= ET) is opgezet, om goed te kunnen informeren over ET en het verder opzetten en uitdragen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ET. Daarnaast gaat cliëntenparticipatie een groot deel uitmaken van deze stichting.

Door deelname van cliënten en/of hun naasten aan het initiëren van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van beleid in samenwerking met beleidsmakers, reguliere professionals en wetenschappers kan de kwaliteit en effectiviteit van ET worden bevorderd en verhoogd doordat de ervaringen en wensen van de cliënten mee worden genomen.

https://www.stichting-et.nl/

Er zijn ook al literatuurstudies en wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Hiervoor kunt ook eens kijken op literatuurstudie ET

Literatuurstudie ET